Loading the player...

Five Deadly Venoms (1978)

1h 37m

A dying teacher instructs his final student to check on the activities of five former pupils, each of...

CAST: SHENG CHIANG, CHIEN SUN, PHILLIP CHUNG-FUNG KWOK, MENG LO, PAI WEI,FENG LU, LUNG WEI WANG, FENG KU, DICK WEI, SHU PEI SUN, HUANG-HSI LIU, HUI HUANG LIN, CHING HO WANG, LAO SHEN, HAN CHEN WANG, YU LUNG HSIAO, CHIH-LU CHEN, CHEN-TU TAN, YOU-HSING LAI, HUNG CHEN, MAI-LI CHOU, KWOK WING HA, SZU-YING CHIEN, TIEN-CHU CHIN, KIN PING CHOW, YU FANG, MING FUNG, PING KO, TSUN LIU, HUNG LU
DIRECTOR: CHEH CHANG
DURATION: 97 MINS

Genre: Action